افزایش امنیت سایت

آیا از امنیت سایت خود مطمئن نیستید؟

از اصول اساسی داشتن کسب و کار آنلاین، اطمینان از بسته بودن حفره های امنیتی در سایت می باشد. زیبایی و سرعت سایت بسیار مهم است ولی از آن مهم تر امنیت سایت شماست. اگر سایت شما امن نباشد مثل این می ماند که کلید مغازه خود را گم کرده یا در اختیار دیگران قرار دهید. امن نبودن وب سایت فقط کسب و کار شما را تهدید نمی کند بلکه ممکن است باعث ایجاد مشکل برای مشتریان سایت شما نیز شود. پس امنیت سایت بیش از آنچه فکر می کردید اهمیت دارد. اگر از امنیت وب سایت خودتان مطمئن نیستید نگران نباشید، تیم حرفه ای وب سام با بستن حفره های امنیتی سایت شما، راه را بر روی سارقان می بندد.

 
تعرفه افزایش امنیت سایت

هزینه پیاده سازی: 3.00.000 میلیون تومان